Jätevesiratkaisut

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin  muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Asian kanssa ei kannata viivytellä, jos parantamiseen on selkeä tarve. Opastamme asiakkaitamme löytämään heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan jätevesiratkaisun ja toteutamme sen. 

  • Pumppukaivot
  • Pienpuhdistamo
  • Sakokaivot
  • Maasuodatus
  • Umpisäiliö
  • Saunakaivot

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/etusivu/lainsaadanto-pahkinankuoressa/