Jätevesiratkaisut

Valtioneuvoston uusin jätevesiasetus astui voimaan vuonna 2011. Asetus määrittelee vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Uudet vähimmäisvaatimukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Asetuksen siirtymäaika päättyy vuonna 2016.

Asian kanssa ei kannata viivytellä, jos parantamiseen on selkeä tarve. Opastamme asiakkaitamme löytämään heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan jätevesiratkaisun ja toteutamme sen. 

  • Pumppukaivot
  • Pienpuhdistamo
  • Sakokaivot
  • Maasuodatus
  • Umpisäiliö
  • Saunakaivot