Maalämpöpumput

Yleisin syy maalämmön valitsemiseen on halu alentaa lämmityskustannuksia ympäristöystävällisellä tavalla. Toimimme jälleenmyyjänä NIBE- ja Alpha Innotek-maalämmölle. Uusimman sukupolven maalämpöpumput eivät ainoastaan ole taloudellisempia ja tehokkaampia, vaan ne on myös suunniteltu käyttäjäystävälliseen toimintaan.

Lämpöpumpun toiminta
Lämpöpumppu kerää talteen varastoitunutta aurinkoenergiaa maahan/kallioon/vesistöön upotetun keruuputkiston avulla. Putkistossa kiertävä keruuneste kulkeutuu höyrystimeen, missä lämpöenergia siirtyy kylmäaineeseen. Tällöin keruunesteen lämpötila laskee ja kylmäaine höyrystyy. Höyrystymisestä huolimatta kylmäaineen lämpötila pysyy vielä alhaisena kunnes se kompressorissa puristetaan kasaan. Paine ja lämpötila nousevat rajusti. Kuuma kaasu jatkaa matkaansa lauhduttimeen, jossa se muuttuu nesteeksi. Samalla lämpöenergia siirtyy lämmityspiiriin. Lämmön luovuttanut kylmäaine virtaa suodattimen ja paisuntaventtiilin läpi, jolloin paine ja lämpötila laskevat entisestään. Seuraavaksi kylmäaine virtaa takaisin höyrystimeen, josta seuraava kierros alkaa.

Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös tilojen viilennykseen lämpiminä vuodenaikoina. Tällöin järjestelmää täydennetään puhallinkonvektoreilla, jotta saadaan päinvastainen toimintailmiö.