Hakelämmitys

Hake on yleisnimitys koneellisesti haketetulle puulle. Hakkeen poltossa käytetään yleensä siihen suuniteltuja stokerikattiloita, jotka koostuvat hakesäiliöstä, syöttöruuvista ja kattilan tulipesään sijoitettavasta palopäästä.
Kattiloissa on suuri vesitila, jotta saadaan riittävästi kuumaa käyttövettä. Muurattu tai keraaminen tulipesä nostaa palamislämpötilaa ja parantaa paloa silloin kun polttoaineet ovat kosteita. Varajärjestelmänä voidaan käyttää öljypoltinta tai sähkövastusta.

Hakkeen laatu muodostuu kahdesta tekijästä, sen kosteudesta ja palakoosta. Hakkeen laatuun on järkevää panostaa, sillä liian kostea hake palaa tehottomasti ja siitä saadaan vähemmän lämpöenergiaa. Kuiva hake pidentää kattilan käyttöikää ja parantaa hyötysuhdetta.