Öljylämmitys

Öljylämmitys on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, joka koostuu öljykattilasta, öljypolttimesta, säätölaitteista ja öljysäiliöstä. Järjestelmä tuottaa sekä huonetilojen että lämpimän käyttöveden tarvitseman energian. Öljylämmityksen rinnalla on mahdollisuus käyttää useita muita energianlähteitä, jolloin puhutaan hybridilämmityksestä. Hybridilämmitys hyödyntää useiden eri energialähteiden parhaita ominaisuuksia silloin, kun niiden hyötysuhde on parhaimmillaan.

Nykyaikainen öljykattila pystyy käyttämään hyödyksi 95% lämmitysöljyn energiasta ja päästöt ovat niin pienet kuin mahdollista. Öljylämmitysjärjestelmät kuluttavat nykyään öljyä jopa kolmanneksen vähemmän kuin ennen.