Pellettilämmitys

Pelletit ovat uusiutuvaa kotimaista puuenergiaa, jonka raaka-aineena on useimmiten kutterin- tai sahanpuru. Pellettilämmitys on ekologinen ja taloudellinen tapa lämmittää, koska niiden ympäristökuormitus on hyvin pieni. Lämmitysjärjestelmä koostuu kattilasta, polttimesta, siirtoruuvista ja varastosiilosta. Lämmönjako tapahtuu vesikiertoisella järjestelmällä.

Yhteen kuutioon pellettiä käytetään 7-10 kuutiota puruainesta. Pelletti on lämpöarvoltaan tehokas ja vie varastotilaa vain neljänneksen siitä, mitä tarvitaan esim. vastaavan lämmön tarjoavalle hakevarastolle.